Komercializace duševního vlastnictví

Výsledky výzkumu a vývoje (VaV) mají často nemalý komerční potenciál. Pokud katedra/fakulta nerealizuje komercializaci vlastními silami, je možné požádat o pomoc s komercializací OŘPTT, konkrétně RNDr. Vojtěch Noska, Ph.D. (vojtech.nosek@cvut.cz, +420 224 353 613). Nutnou podmínkou komercializace je oznámení o výsledku VaV a přijetí tohoto výsledku do správy ČVUT.

Po dohodě o spolupráci na komercializaci výsledku VaV je sepsána vnitro-organizační dohoda a je zahájen projekt komercializace. Ve vnitro-organizační dohodě jsou specifikovány role jednotlivých účastníků projektu (původce, katedra, fakulta, OŘPTT), časový harmonogram, náklady projektu a dělení budoucích výnosů, respektive zisku mezi jednotlivé strany dohody.

Výsledkem projektu komercializace je většinou podepsaná licenční smlouva nebo prodej duševního vlastnictví. Kromě licencování externí společnosti je možné licencovat také nově vzniklé společnosti často reprezentované samotnými původci (tzv. start-up) nebo založení spin-off společnosti, tzn. společnosti s majetkovou účastí ČVUT (majetkem vloženým ČVUT je typicky duševní vlastnictví).


Zodpovídá: RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D.