Transfer technologií

Transfer technologií představuje přenos poznatků a technologií z univerzity do praxe. Společně s výukou a výzkumem tvoří transfer technologií třetí pilíř moderní univerzity.

V rámci přenosu znalostí a technologií do praxe pomohou odborníci OŘPTT zajistit pro studenty a akademické pracovníky následující služby:

  1. Oznámení o výsledku výzkumu a vývoje
  2. Ochrana duševního vlastnictví
  3. Komercializace duševního vlastnictví

Transfer technologií na ČVUT zajišťuje zkušený tým odborníků a patentových zástupců. Výsledky naší činnosti naleznete v části Dokončené projekty.

a5-letak-odbor-vnitrni-2016-11-kor06-final2

Platné směrnice a příkazy ČVUT:

Příkaz rektora č. 2/2014 – Zavedení systému podpory správy duševního vlastnictví a přenosu výsledků vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti do aplikační sféry v podmínkách ČVUT v Praze


Zodpovídá: RNDr. Vojtěch Nosek, Ph.D.