CTU incubator

inqbay_logo_rgbPodnikatelský inkubátor ČVUT nabízí své služby v oblasti podnikatelských aktivit všem, kteří mají cíl, nápad nebo projekt a zajímají se o inovační tematiku. Všem, kteří jsou v dobrém smyslu slova snílci a vizionáři a chtějí změnit svět.

Rozsáhlá síť partnerů, mentorů a profesionálů z podnikatelské sféry pomáhá studentům ČVUT v počáteční fází jejich podnikatelského úsilí. Podporujeme novou generaci inovátorů, úspěšných manažerů a obchodníků. Nápad je dobrý začátek, ale k úspěchu vede dlouhá cesta lemovaná množstvím práce, úsilí i překážek. V praxi se prosadí jen ti nejlepší z nejlepších.

Služby poskytované inkubátorem ČVUT představují atraktivní mix založený na systematické podpoře začínajících firem napojením na domácí i zahraniční partnerské inkubátory, specialisty a investory. Podporujeme transfer technologií a komercializaci výstupů inovativních projektů, vytváříme moderní transferové a co-workingové prostředí s odpovídajícím zázemím a technickým vybavením, abychom zajistili vyšší šance na úspěšný vstup našich inovativních projektů do komerční sféry.

Naším cílem a současně hybnou silou je kvalita, nikoliv kvantita.


Zodpovídá: Ing. Ivo Stanček