Adresa odboru

České vysoké učení technické v Praze
Rektorát, odbor pro řízení projektů a transfer technologií
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00  Praha 6