Český ekosystém integrované zdravotně-sociální péče zajistí lepší péči o klienty s využitím moderních technologií

Praha, 7. dubna 2016 – Ve středu 4. května 2016 se v Národní technické knihovně v Praze uskuteční první setkání Českého ekosystému integrované zdravotně-sociální péče (ČEIP), které pořádá České vysoké učení technické v Praze, koordinátor ČEIP. Jeho cílem je seznámit účastníky s hlavními myšlenkami ekosystému, který se věnuje zavádění procesních i technologických inovací v poskytování zdravotní a sociální péče.

 

Akce má v úmyslu ukázat, jak podobné projekty fungují ve světě a jak současný stav vnímají vybraní aktéři systému v České republice. Účastníci budou mít možnost diskutovat roli ekosystému a definovat klíčová témata, kterými by se měl ekosystém zabývat. Na květnové setkání je možné se přihlásit na stránkách eventbrite.com pod názvem akce Český ekosystém integrované zdravotně-sociální péče.

 

ČEIP má ambici navázat na stávající aktivity a posilnit spolupráci institucí i jednotlivců v oblasti poskytování zdravotní a zdravotně-sociální péče.  „Chybí nám jedno místo, kde si můžeme vyměňovat názory, vytvářet společný jazyk, sdílet zkušenosti a navrhovat řešení, která budeme společně prosazovat. Proto jsme iniciovali vznik tohoto ekosystému,“ říká Tomáš Vácha, člen pracovní skupiny ČEIP. A proč to všechno? „Na konci naší snahy má být spokojený klient, tedy člověk, který má dobrou zkušenost s úrovní poskytování zdravotní či sociální péče. Ta je propojená a využívá moderních prostředků a technologií,“ dodává Vácha.

 

ČEIP je členem rostoucí mezinárodní platformy European Connected Health Alliance, která v současné době sdružuje 25 národních ekosystémů ze Severní Ameriky, Evropy a Číny.

 

Více informací najdete na: https://www.eventbrite.co.uk/e/cesky-ekosystem-integrovane-pece-registration-24393330107

 

Kontakt pro média:

Ing. Jana Peroutková, Rektorát ČVUT

mobil: 608 511 070

e-mail: jana.peroutkova@cvut.cz

 

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2016/17 nabízí ČVUT svým studentům 119 studijních programů a v rámci nich 442 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2015 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4200 světových univerzit, ve skupině univerzit na 451 – 460. místě. V oblasti „Civil and Structural Engineering“ bylo ČVUT hodnoceno na 51. – 100. místě, v oblasti  „Mechanical Engineering“ na 101. – 150. místě, v oblasti  „Computer Science and Information Systems“ a „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě, a stejně tak i v oblastech „Mathematics“ a „Physics and Astronomy“. Více informací najdete na www.cvut.cz.

 

Český ekosystém integrované zdravotně-sociální péče je vznikající autonomní platforma, která si klade za cíl posilnit spolupráci institucí i jednotlivců a zavádění procesních i technologických inovací v oblasti integrované péče na národní úrovni. Vytváří prostředí pro setkávání, propojování a komunikaci poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, firem, univerzit a výzkumných center, zástupců vlád, pojišťoven, krajů, měst a obcí, pacientů, investorů, zájmových sdružení, existujících platforem a dalších. Mezi hlavní aktivity ekosystému patří pořádání pravidelných seminářů, workshopů či kulatých stolů nad tématy, které si ekosystém sám určí, vyhledávání finančních příležitostí pro realizaci konkrétních projektů inovací v oblasti zdravotně-sociální péče. Skrze ECHAlliance má ČEIP možnost zapojit se do mezinárodní sítě ekosystémů integrované péče a zprostředkovat nejaktuálnější informace o vývoji a příležitostech v oblasti.

 

European Connected Health Alliance (ECHAlliance) je nezisková organizace, jejíž hlavní misí je propojovat zainteresované strany, vytvářet a posilovat partnerství za účelem zvyšování kvality a efektivity v oblasti poskytování zdravotní a sociální péče. V současné době má ECHAlliance přes 400 členů. Sdružuje přes 15 000 odborníků přes organizovaná setkání (přes 100 setkání ročně), mezinárodní akce (jako např. Mobile World Congress), online sociální síť a platformu pro spolupráci s názvem Connector. Propojuje 25 národních ekosystémů z Evropy, Severní Ameriky a Číny. Svým dosahem a zaměřením jde o unikátní a největší mezinárodní síť ekosystémů v oblasti zdravotně-sociální péče na světě. Jako hlavní nástroj pro dosahování své mise poskytuje ECHAlliance podporu při vzniku, fungování a propojování národních ekosystémů integrované péče, jakým se právě stává Český ekosystém integrované zdravotně-sociální péče.