Užitečné odkazy

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest: zde

Databáze nabídek, expertů a přístrojů ČVUT v Praze (DNEP): zde

Evropské strukturální a investiční fondy: zde

Ministerstvo průmyslu a obchodu: zde

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) – strukturální fondy Evropské unie – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) na období 2014 – 2020: zde

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstva průmyslu a obchodu : zde

Operační program Praha – pól růstu ČR: zde

Program Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (H2020, Horizon2020): zde

Překladač Google: zde

Příručka vynálezce – Úřad průmyslového vlastnictví – zde

Rejstříky: zde

Registr de minimis: zde

Zákony ČR: zde