Úřední deska

Úřední deska ČVUT v Praze slouží podle č. 40 Statutu ČVUT ke zveřejňování celoškolských informací. Je umístěna v prostoru Rektorátu v 1. patře, Zikova 4, Praha 6, 166 36. V souladu s § 26 odst. 1 správního řádu vede ČVUT úřední desku též v elektronické podobě.

Úřední deska ČVUT: zde

 

Výběrové řízení

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na akademické pozice