O nás

Odbor pro řízení projektů a transfer technologií (OŘPTT) je nejmladší součástí Rektorátu ČVUT v Praze. Vznik odboru byl iniciován rektorem ČVUT prof. Petrem Konvalinkou jako reakce na potřebu sjednotit a centralizovat přípravu a řízení projektů a transfer technologií v rámci ČVUT. OŘPTT vyhledává projektové příležitosti, poskytuje podporu řešitelům projektů, zajišťuje komercializaci výsledků vědy a výzkumu, administruje ochranu duševního vlastnictví a nabízí profesionální vedení inovativních projektů v podnikatelském inkubátoru ČVUT.

 

Aktivity OŘPTT:

  • příprava a řízení projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací s celoškolskou působností a podpora řešitelů projektů
  • monitorování projektových příležitostí pro ČVUT i na mezinárodní úrovni
  • transfer technologií do aplikační sféry
  • komercializace výsledků výzkumu
  • smluvní výzkum
  • ochrana duševního vlastnictví, patentové středisko
  • spolupráce s průmyslem
  • podnikatelský inkubátor
  • mezinárodní spolupráce

 

Rektorát je podle § 22 odst. 1 písm. d) zák. č. 111/1998 Sb. účelovým zařízením k zajišťování provozu školy. Rektorát vystupuje vůči fakultám a součástem jako celoškolské koordinační pracoviště metodického řízení z hlediska úkolů a povinností stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a ostatními státními orgány a platnými právními předpisy včetně Statutu ČVUT.