O nás

Odbor pro řízení projektů a transfer technologií (OŘPTT) je součástí rektorátu Českého vysokého učení technického v Praze. Odbor uplatňuje výsledky vědy a výzkumu v praxi, je prostředníkem mezi akademickým prostředím a aplikační sférou.

OŘPTT poskytuje v rámci ČVUT následující oblasti služeb:

  • Projektové řízení
  • Transfer technologií
    • Oznámení o výsledku výzkumu a vývoje
    • Ochrana duševního vlastnictví
    • Komercializace výsledků vědy a výzkumu univerzity
  • Podnikatelský inkubátor ČVUT InQbay