Patentové středisko

Patentové středisko je součástí odboru pro řízení projektů a transfer technologií rektorátu ČVUT.

Sjednocuje agendu ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií s cílem efektivnějšího fungování a úspěšnosti přenosu znalostí a výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

 

Poskytované služby:

 

Pokud máte nové řešení, nezveřejňujte ho a spojte se s patentovým střediskem ČVUT na transfer@cvut.cz nebo na tel. +420 224 353 618 či +420 224 353 690. Základní informace o nástrahách procesu přeměny vynálezu v komerční produkt naleznete i na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví – zde. Zdárně Vám tyto nástrahy pomůže překonat náš odbor prostřednictvím našich služeb transferu technologií.

 

Přehled podaných přihlášek a udělených dokumentů v roce 2016 (řízení o přihláškách technických řešení může trvat i několik let, než dojde k jejich udělení):

 ROK 2017 PODANÉ UDĚLENÉ
Patenty CZ 28 44
Užitné vzory CZ 28 46
Ochranné známky CZ 2
Průmyslové vzory CZ 4 2
Evropské přihlášky / patenty 3 4
Mezinárodní patentové přihlášky PCT 3
US patenty  1
Ochranné známky EUIPO 1
Průmyslové vzory EUIPO 1 1

 

Členové patentového střediska:

Ing. Ivo Stanček – vedoucí odboru pro řízení projektů a transfer technologií

Alena Vildtová – specialistka ochrany duševního vlastnictví

Ing. Hana Winklerová – specialistka transferu technologií

 

Konkrétní technická řešení přiděluje vedoucí patentového střediska specializovaným patentovým zástupcům:

RNDr. Silvie Dokulilová, Ph.D.

Ing. Václav Kratochvíl

Ing. Lenka Bobková