Patentové středisko

Patentové středisko bylo na začátku roku 2016 sloučeno s OŘPTT, který zodpovídá za jeho činnost. Došlo tak ke sjednocení agendy ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií, který s ochranou duševního vlastnictví úzce souvisí. Cílem je efektivnější fungování a úspěšnost transferu technologií.

Členové patentového střediska:

Ing. Ivo Stanček – vedoucí OŘPTT

Alena Vildtováasistentka patentového střediska

Ing. Hana Winklerová specialistka transferu technologií

 

Ing. Lenka Bobková patentová zástupkyně

RNDr. Silvie Dokulilová, Ph.D.patentová zástupkyně

Ing. Václav Kratochvílpatentový zástupce