Komercializace duševního vlastnictví

Uvedení duševního vlastnictví do komerční praxe je závěrečnou fází výzkumu a vývoje na ČVUT. Prodej licence neznamená pouze finanční přínos pro původce a univerzitu, ale také potvrzení pozice ČVUT jako instituce úzce propojující výuku, výzkum a komerční praxi. U některých projektů financovaných z externích zdrojů je úspěšná komercializace dokonce podmínkou projektu.

Odbor pro řízení projektů a transfer technologií má mnohaleté zkušenosti s komercializací duševního vlastnictví z fakult a součástí ČVUT, a to jak subjektům v ČR, tak i do zahraničí. Může se jednat o prodej licence výrobní společnosti nebo o formu spolupráce na dovývoji a ověření technologie, její standardizaci, případně jinou formu spolupráce mezi ČVUT a komerční sférou.

V některých případech mají sami původci zájem založit vlastní společnost (start-up) a komercializovat duševní vlastnictví vlastními silami. I v tomto případě je odbor pro řízení projektů a transfer technologií připraven pomoci převodu užívání duševního vlastnictví a ošetřit právní otázky z toho vyplývající.

Ve věcech komercializace se obracejte na Ing. Ladislava Tebicha, MBA (ladislav.tebich@cvut.cz).