Transfer technologií

Transfer technologií představuje přenos poznatků a technologií z univerzity do praxe. Společně s výukou a výzkumem tvoří transfer technologií třetí pilíř moderní univerzity. Transfer technologií na ČVUT zajišťuje zkušený tým odborníků a patentových zástupců.

V rámci přenosu znalostí a technologií do praxe pomohou odborníci OŘPTT zajistit pro studenty a akademické pracovníky následující služby:

  1. Oznámení o výsledku výzkumu a vývoje
  2. Ochrana duševního vlastnictví
  3. Komercializace duševního vlastnictví

 

Platné směrnice a příkazy ČVUT:

  • Příkaz rektora č. 2/2014 – Zavedení systému podpory správy duševního vlastnictví a přenosu výsledků vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti do aplikační sféry v podmínkách ČVUT v Praze – zde
  • Směrnice prorektora č. 1/2014 – Systém podpory správy duševního vlastnictví a přenosu výsledků vědeckovýzkumné činnosti do aplikační sféry v podmínkách ČVUT v Praze – zde
  • Směrnice prorektora č. 2/2014 – Postup při správě a využití duševního vlastnictví ČVUT – zde
  • Příkaz ředitele Inovacentra č. 1/2014 – Postup pro zajištění správy duševního vlastnictví a přenosu výsledků vědeckovýzkumné činnosti do aplikační sféry – zde
  • Příkaz ředitele Inovacentra č. 2/2014 – Zřízení Fondu Inovacentra ČVUT na podporu začínajících firem, komercionalizace výsledků tvůrčí činnosti a výchovy k podnikání – zde
  • Jednací řád Rady ČVUT pro komercializaci – zde
  • Aktualizace a úplné znění Statutu Licenční rady ČVUT v návaznosti na Směrnici prorektora č. 2/2014 – Postup při správě a využití duševního vlastnictví ČVUT – zde