Vyhlášené výzvy OP VVV

Výzva č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

Zadávací dokumentaci a informace k výzvě naleznete na stránkách MŠMT.

Cíl výzvy:

  • rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje
  • nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků s cílem získání ocenění „HR Award“

Způsobilí žadatelé:

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Počet žádostí za IČ žadatele:

Žadatel je oprávněn podat pouze jednu žádost za instituci.

Podporované aktivity:

Povinné aktivity:

  • nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“
  • řízení projektu

Volitelné aktivity:

  • strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace
  • strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace
  • strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce
  • strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje

Finanční podpora:

Alokace na výzvu: 660 mil. Kč

Minimální rozsah projektu: 5 mil. Kč

Maximální rozsah projektu: 70 mil. Kč

Míra spolufinancování: 5 %

Termín ukončení příjmu žádosti: 28. 2. 2017

Uložiště dokumentů k výzvě (pouze zaměstnanci ČVUT v Praze): http://sharepoint.cvut.cz/inforek/pr/

Kontaktní osoba:

Odbor pro řízení projektů a transfer technologií

Ing. Klára Jakešová

Projektový specialista

Telefon: +420 224 353 613

Email: projekty@cvut.cz


Zodpovídá: Ing. Klára Jakešová