Podpora realizace projektů

 • zajištění kompletního řízení celoškolských projektů
 • aktivní administrativní podpora řešitelům v rámci všech fází doby realizace a udržitelnosti projektů
 • koordinace procesů spojených s podpisem právního aktu o přidělení podpory a zahájení realizace projektů, včetně zajištění dokladů potřebných k vydání právního aktu
 • komunikace s řídicím orgánem
 • koordinace přípravy a procesů spojených s podpisem smluv o partnerství u projektů s partnerem s finančním příspěvkem
 • koordinace finančního řízení projektů, administrace zálohových plateb a vykazování, monitorování, audit a pravidelná interní kontrola způsobilosti výdajů
 • koordinace výběrových řízení
 • koordinace a zajištění povinné publicity projektů
 • koordinace procesů spojených s monitorováním projektů, asistence s přípravou a podáním zpráv o realizaci projektu, naplňování indikátorů a žádostí o platbu
 • koordinace a asistence s přípravou žádostí v rámci změnového řízení (podstatné a nepodstatné změny v době realizace a udržitelnosti projektů)
 • zajištění administrativní podpory projektů v době udržitelnosti včetně přípravy monitorovacích zpráv o udržitelnosti

Zodpovídá: Ing. Klára Jakešová