Projektové řízení

Odbor pro řízení projektů a transfer technologií (OŘPTT) administruje, řídí a realizuje projekty ČVUT podpořené ze strukturálních fondů Evropské unie a poskytuje služby v těchto oblastech:

  • příprava a řízení projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací s celoškolskou působností zejména v návaznosti na programové období 2014 – 2020
  • administrativní podpora řešitelů při přípravě a předkládání projektů
  • podpora při úkonech kontrolních orgánů a poskytovatelů dotací
  • informace o jednotlivých operačních programech
  • zajištění certifikace dokumentace statutárním zástupcem a žádostí v aplikačním systému ISKP14+

Zodpovídá: Ing. Klára Jakešová