Příprava a řízení projektů

 • vedení agendy strukturálních fondů Evropské unie v rámci ČVUT
 • vedení agendy podpory malého rozsahu (de-minimis)
 • komunikace s řídicím orgánem
 • informace o jednotlivých operačních programech
 • školení pracovníků v oblasti strukturálních fondů Evropské unie
 • osobní konzultace pro strukturální fondy Evropské unie – výběr vhodného projektového schématu, sestavení harmonogramu přípravy projektu, rozpočet projektu, komunikace s řídicími orgány
 • koordinace projektového řízení celoškolských žádostí
 • servisní zajišťování administrativy a asistence při zpracování projektových žádostí včetně metodické přípravy dokumentace, rozpočtu a interpretace zadávací dokumentace programu podpory
 • zajištění certifikace dokumentace statutárním zástupcem a žádostí v aplikačním systému ISKP14+
 • administrativní koordinace procesů spojených s hodnocením projektů ve fázích formálního hodnocení a přijatelnosti, věcného hodnocení a koordinace podávání žádostí o přezkum hodnocení
 • koordinace procesů spojených s podpisem právního aktu o přidělení podpory a zahájení realizace projektů, včetně zajištění dokladů potřebných k vydání právního aktu
 • koordinace finančního řízení a výběrových řízení, zajištění povinné publicity projektů
 • koordinace procesů spojených s monitorováním projektů, asistence s přípravou a podáním zpráv o realizaci projektu, naplňování indikátorů a žádostí o platbu
 • zajištění administrativní podpory projektů v době udržitelnosti včetně přípravy monitorovacích zpráv o udržitelnosti
 • centrální evidence podaných a financovaných projektů

Zodpovídá: Ing. Klára Jakešová