Podnikatelský inkubátor ČVUT InQbay

Inkubátor ČVUT InQbay nabízí své služby v oblasti podnikatelských aktivit všem, kteří mají cíl, nápad nebo projekt.

Rozsáhlá síť partnerů, mentorů a profesionálů z podnikatelské sféry pomáhá mladým nadšencům v počáteční fázi jejich podnikatelského úsilí.

Podporujeme transfer technologií a komercializaci výstupů inovativních projektů, vytváříme moderní transferové a co-workingové prostředí s odpovídajícím zázemím a technickým vybavením, abychom zajistili vyšší šance na úspěšný vstup do komerční sféry.

www.inqbay.cz