Mezinárodní spolupráce

  • OŘPTT vyhledává zahraniční partnery pro projektovou spolupráci s celouniverzitním dopadem a možnosti účasti ČVUT v mezinárodních výběrových řízeních: Program meziregionální spolupráce Interreg Europe, Interreg Europe FINERPOL, Norské fondy, Centrum ENET
  • OŘPTT vytváří síť projektů se zahraničními univerzitami v rámci programu Horizont 2020.
  • OŘPTT navazuje smluvní a projektovou spolupráci se zahraničními výzkumnými institucemi a koordinuje příslušné akce a aktivity pro její realizaci: CERN – the European Organization for Nuclear Research, Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)
  • OŘPTT vyhledává potenciální zahraniční subjekty pro transfer technologií do aplikační sféry a smluvní výzkum.
  • OŘPTT rozvíjí spolupráci inkubátoru ČVUT se zahraničními subjekty a partnerskými organizacemi a jeho zapojení do mezinárodních sítí: iHub, Fiware, Invest Horizon.
  • OŘPTT zprostředkoval uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s významnými partnery, jakými jsou např. KPMG Česká republika, s.r.o., Foxconn, Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., the Department of Energy of the United States of America, Pears Health Cyber s.r.o., Doosan Bobcat Engineering s.r.o., ZPA Smart Energy a.s., EGP INVEST, spol. s r.o., JCDecaux, ŠKODA AUTO a.s. a Colsys s.r.o.
  • OŘPTT spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, Generálním konzulátem České republiky v Chicagu a Generálním konzulem ČR v Chicagu doktorem Bořkem Lizcem.