Mezinárodní spolupráce

Odbor pro řízení projektů a transfer technologií se v rámci mezinárodní spolupráce podílí na následujících aktivitách:

  • vyhledává zahraniční partnery pro projektovou spolupráci s celouniverzitním dopadem a možnosti účasti ČVUT v mezinárodních výběrových řízeních
  • vytváří síť projektů se zahraničními univerzitami v rámci programu Horizont 2020
  • navazuje smluvní a projektovou spolupráci se zahraničními výzkumnými institucemi a koordinuje příslušné akce a aktivity pro její realizaci
  • vyhledává potenciální zahraniční subjekty pro transfer technologií do aplikační sféry a smluvní výzkum
  • rozvíjí spolupráci inkubátoru ČVUT InQbay se zahraničními subjekty a partnerskými organizacemi a jeho zapojení do mezinárodních sítí
  • zprostředkovává uzavření smluv o partnerství a vzájemné spolupráci s významnými průmyslovými partnery
  • spolupracuje s Velvyslanectvím České republiky v Tel Avivu