Spolupráce s průmyslem

Moderní univerzita 21. století již není pouze zdrojem prestižního vzdělání a místem kvalitního výzkumu, ale také uznávaným partnerem firem, ve spolupráci s nimiž přispívá k rozvoji regionu či státu, ve kterém se nachází. V rámci výzkumné spolupráce nabízí ČVUT své služby partnerům v podobě smluvního neboli kontrahovaného výzkumu a v podobě kolaborativního výzkumu, kde firma i ČVUT vystupují jako partneři ve výzkumu.

Cílem výzkumné spolupráce mezi firmami a ČVUT je podpořit vznik inovací a výměna a sdílení znalostí. V rámci takovéto spolupráce velmi často vzniká i duševní vlastnictví (např. patent, užitný vzor, know how apod.), jehož ochrana a rozdělení práv k jeho využívání by mělo být vždy součástí každé dohody mezi oběma partnery, a to za podmínek, které jsou výhodné jak pro ČVUT, tak i pro spolupracující firmu.

Zprostředkování spolupráce a zajištění nejen výše uvedených formálních náležitostí patří mezi služby, které ČVUT prostřednictvím odboru pro řízení projektů a transfer technologií nabízí jak svým zaměstnancům, tak i partnerům.