Poskytované služby

Odbor pro řízení projektů a transfer technologií (OŘPTT) podporuje uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi, je prostředníkem mezi akademickým prostředím a aplikační sférou.

OŘPTT poskytuje pro zaměstnance a studenty ČVUT následující oblasti služeb:

  • Projektové řízení
  • Transfer technologií
  • Ochrana a správa duševního vlastnictví
  • Komercializace výsledků vědy a výzkumu univerzity
  • Podnikatelský inkubátor ČVUT InQbay