Fakturační údaje

Obchodní jméno:
České vysoké učení technické v Praze
Sídlo:
Zikova 4, 166 36 Praha 6 – Dejvice
DIČ:       CZ68407700
IČ:          68407700
Fakturační adresa:
České vysoké učení technické v Praze – Rektorát
Zikova 4
166 36 Praha 6
Česká republika
Číslo účtu:
19-5504780277/0100
ČVUT v Praze je plátcem DPH – registrace od 1. 1. 1999.