Workshop Hybridní hrozby a jak se s nimi vyrovnat – výzva k mezisektorové spolupráci

V pondělí 26. března se v prostorách Domu armády Praha za účasti vedoucího oddělení mezinárodní koordinace obranné politiky a analýz bezpečnostního prostředí Martina Riegla, ředitele Agentury komunikačních a informačních systémů brigádního generála Františka Ridzáka a rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka uskutečnil workshop s názvem „Hybridní hrozby a jak se s nimi vyrovnat – výzva k mezisektorové spolupráci“. Vedle odborníků z různých fakult se workshopu za ČVUT zúčastnil také zástupce rektorátního odboru pro řízení projektů a transfer technologií. 

Účastníci diskutovali o potřebách, schopnostech a prostředcích k vytvoření inovativních řešení vhodných pro stabilizaci bezpečnosti ve světě 21. století a hledali cesty pro odhalování a potírání hybridních hrozeb. Spolupráce státní sféry s akademickou obcí v této oblasti je naprosto klíčová pro hledání možných cest řešení.

Původně se termíny „hybridní hrozba“ a „hybridní válka“ objevily v souvislosti s ukrajinskou krizí a angažovaností Ruska. V poslední době se z nich vyvinuly pojmy popisující hrozby a činnosti překračující tradiční civilně-vojenskou propast a zahrnující konvenční i nekonvenční metody. Zjednodušeně řečeno, kdokoli a cokoli, státní nebo nestátní aktér, kriminální skupina, síť nebo teroristická organizace může představovat hybridní hrozbu, a to s možností využití celého spektra zranitelných míst (legislativa, staré postupy, geostrategické faktory, silná polarizace společnosti, technologické nevýhody, ideologické rozdíly atd.). Cílem takto vedených útoků je vyvolat chaos a dezorientaci nebo polarizaci ve společnosti tak, aby došlo k ochromení rozhodovacích procesů a narušení bezpečnosti v nejširším slova smyslu.