Vzdělávání studentů v Otevřené inovační laboratoři ČVUT

České vysoké učení technické v Praze se společně s dvanácti zahraničními partnery stalo součástí evropského projektu DA-SPACE, v rámci kterého vznikla na Fakultě informačních technologií Otevřená inovační laboratoř (OIL) na podporu inovativních nápadů studentů. Pod vedením odborníků z průmyslu, mentorů a oborových specialistů přeměňují týmy studentů své projekty ve skutečné inovace.

Součástí tohoto procesu je vzdělávání studentů v podnikatelských dovednostech, které v rámci jednoho cyklu zahrnuje cca 80 hodin interaktivních seminářů a individuálních konzultací. Studenti si osvojí teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblastech jako projektové řízení, budování týmu, generování nápadů, metodologie lean startup, obchodní modely,  ale i měkké dovednosti jako marketing a prezentační dovednosti. Ve spolupráci s odborníky odboru pro řízení projektů a transfer technologií ČVUT získají také přehled o možnostech ochrany duševního vlastnictví na ČVUT.

Ve čtvrtek 12. dubna prezentovaly týmy studentů zapojené do OIL své projekty před oborovými specialisty. Zaměřily se na obhajobu případů užití, matice rizik, person a uživatelských příběhů. Mnozí studenti se během svých prezentací potýkají s nervozitou, stresem, nejistotou a neznalostí základních principů prezentačních dovedností. Odborník na sebeprezentace, komunikaci a prezentační designér Ing. Ondřej Staněk pomůže studentům tyto bariéry překonat během své interaktivní přednášky v OIL ve středu 9. května (pozvánka zde). Naučí je strukturovat prezentace, správně zacílit na posluchače a pracovat nervozitou, řečí těla a pozorností publika.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je financován z fondů Evropské unie (ERDF, IPA).

www.interreg-danube.eu/da-space

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Vrbová Seguin