Vzdělávání zaměstnanců ČVUT v oblasti transferu technologií

Specialisté odboru pro řízení projektů a transfer technologií (OŘPTT) a členové Centra transferu technologií (CTT) z decentralizovaného pracoviště v Univerzitním centru energeticky efektivních budov, jehož agenda spadá pod OŘPTT, se zapojili do cyklu školení v oblasti transferu technologií v rámci celoškolského projektu Podpora expertních kapacit pro efektivní transfer technologií na ČVUT, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000650.

První interaktivní workshop proběhl dne 15. března na téma prostředí a aktéři výzkumu, vývoje a inovací (VVI) v ČR. Workshop vedli Michal Pazour, vedoucí oddělení strategických studií v Technologickém centru AV ČR, a Aleš Vlk, ředitel neziskového think tanku TERI a provozovatel portálu Vědavýzkum.cz. Účastníci se aktivně zapojili do diskuze o hlavních aktérech v oblasti VVI, prostředí, motivaci a bariérách VVI, rozpočtových výhledech a omezeních, roli financování a hodnocení a vlivu aktérů a prostředí na technologický transfer a v týmech řešili reálné úkoly.