Technologičtí skauti, mezioboroví koordinátoři ČVUT a workshop „Understanding of university technology transfer“ 8. 4. 2019

Workshopem na téma „Understanding of university technology transfer“ naše technologické skauty a mezioborové koordinátory jednotlivých fakult ČVUT provedl zkušený a uznávaný Tamir Huberman. Tamir Huberman je CIO a vedoucí marketingu ve společnosti Yissum zabývající se tranferem technologií na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.