Řešitelé projektu Koncept Praha se vzdělávají

Odbor pro řízení projektů a transfer technologií připravil na pondělí 11. září 2017 pro řešitele celoškolského projektu Koncept Praha seminář zaměřený na analýzu trhu. Během tří hodin seznámila nová posila tohoto odboru, manažerka inovací Martina Jaklová, řešitele projektů s informacemi o zákaznících, segmentaci trhu a trendech na trhu, analýzou konkurence, konkurenčních produktů či technologií a SWOT analýzou. Hlavním cílem semináře, který se konal v prostorách podnikatelského inkubátoru ČVUT InQbay, bylo zprostředkovat řešitelům základní kontext a rámec analýzy trhu, která je nezbytnou součástí realizace dílčích projektů.

Koncept Praha je zaměřen na podporu transferu technologií a znalostí z ČVUT v Praze do oblastí a témat řešených samosprávou hlavního města Prahy. Každý z devíti projektů nejprve ověří proveditelnost a komerční potenciál vybraného vědeckého výsledku, a následně připraví jeho komercializaci a uvedení do praxe.

Koncept Praha