První lokální demo den projektů DA-SPACE

Pilotní cyklus evropského projektu DA-SPACE, který realizuje odbor pro řízení projektů a transfer technologií a Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze ve spolupráci s 12 zahraničními partnery z oblasti Podunají, vyvrcholil prvním lokálním demo dnem 3. května 2018. Zúčastnilo se ho 12 týmů, které se zapojily do prvního běhu činnosti Otevřené inovační laboratoře.

Osmičlenná porota složená z odborníků z průmyslu a partnera projektu ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě hodnotila týmy z hlediska kvality prezentačních dovedností, struktury prezentací, inovativnosti nápadů, kvality obchodních modelů, míry technické proveditelnosti a reálné projektové připravenosti s ohledem na harmonogram, rizika projektu a vynaložené náklady.

Nejlepší hodnocení získal dvoučlenný vývojový tým s projektem Programmer´s Brain.  Jedná se o nástroj pro vytváření poznámek, který je určen programátorům pracujících v týmech nebo samostatně. Hlavní výhodou tohoto řešení  je snadné strukturování informací s využitím značek a možnost vložení komponent přímo integrovaných do týmových nástrojů jako např. Jira, Confluence, Slack nebo Git.

Vítězný tým Programmer´s Brain Otevřené inovační laboratoře ČVUT bude společně se šesti týmy z partnerských zemí prezentovat výsledky svého projektu na prvním mezinárodním demo dni projektu DA-SPACE, který se uskuteční v červnu v chorvatské Pule.

Projekt DA-SPACE nabízí podporu inovativních nápadů studentů, kteří v Otevřené inovační laboratoři a pod vedením odborníků z průmyslu, mentorů a oborových specialistů přeměňují své nápady na konkrétní projekty. Témata projektů vytváří podniky a další externí subjekty, čímž dochází k posilování nadnárodní a mezioborové spolupráce mezi vysokou školou a průmyslem. Součástí tohoto procesu je také vzdělávání studentů v podnikatelských dovednostech, které v rámci jednoho cyklu zahrnuje cca 80 hodin interaktivních seminářů a individuálních konzultací.

 

 

 

 

Projekt je financován z fondů Evropské unie (ERDF, IPA).

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Vrbová Seguin

www.interreg-danube.eu/da-space