Projekty v udržitelnosti

Vybudování poboček centra technologického transferu – projekt InovaNET

Ověření komercializačního potenciálu vědeckých výsledků – projekt Materiálový výzkum pro InovaSEED

Ověření komercializačního potenciálu vědeckých výsledků – projekt Bezpečnost a obrana pro InovaSEED

Ověření komercializačního potenciálu vědeckých výsledků – projekt Konkurenceschopné strojírenství pro InovaSEED

Podpora přípravy transferu technologií a znalostí z ČVUT v Praze do oblastí a témat řešených samosprávou hlavního města Prahy a v jí zajišťovaných provozech a službách – Praha – pól růstu ČR, Koncept Praha