Projektové řízení

Odbor pro řízení projektů a transfer technologií administruje, řídí a realizuje projekty ČVUT podpořené ze strukturálních fondů Evropské unie a poskytuje služby v těchto oblastech:

  • příprava a řízení projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací s celoškolskou působností
  • administrativní podpora řešitelů při přípravě a předkládání projektů
  • podpora při úkonech kontrolních orgánů a poskytovatelů dotací
  • informace o jednotlivých operačních programech
  • zajištění certifikace dokumentace statutárním zástupcem a žádostí v aplikačním systému ISKP14+