Pozvánka na seminář Umění (se) prezentovat

Ing. Ondřej Staněk v rámci projektu DA-SPACE (Open Innovation to Raise Entrepreneurship Skills and Public Private Partnership in Danube Region) naučí zájemce z řad studentů ČVUT umění (se) prezentovat.

 

Téma přednášky:      Umění (se) prezentovat – prezentační dovednosti

Přednášející:             Ing. Ondřej Staněk

Datum:                       9. 5. 2018, 16:30 hodin

Místo:                        ČVUT, FA, zasedací místnost č. 107

Vstup zdarma

Registrace zde

 

 

 

 

 

Obsah interaktivního semináře:

  • První krůčky ve světě prezentací
  • Důležitost zacílení prezentace na posluchače
  • Strukturování prezentace a práce s pozorností publika
  • Řeč těla a její důležitost
  • Nervozita a práce s ní
  • Poměr informace a šumu a jeho význam v prostředí prezentací

 

Info o přednášejícím:

Ing. Ondřej Staněk
Konzultant sebeprezentace, komunikace a prezentační designér
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, od roku 2013 pomáhá firmám, které chtějí prezentovat své produkty a služby efektivněji, školí obchodníky v oblasti rozpoznávání emočních signálů, lži a klamu z mimických pohybů a řeči těla. Poskytuje své služby řečníkům vystupujícím na mezinárodních a tuzemských konferencích.
Formou konzultací a školení pro start-upy spolupracuje s agenturou CzechInvest a s inkubátory Laboratoř Nadace Vodafone a IdeaSTART. Působí jako člen kolegia startupového inkubátoru StartupVŠEM. Pravidelně zasedá v odborných porotách hodnotících nové a inovativní projekty.
Studentům vysokých škol předává své znalosti formou přednášek pro studentské kluby, působí také jako lektor předmětu Prezentační dovednosti na Vysoké škole Chemicko-technologické v Praze. Při práci se svými klienty se opírá o behaviorální psychologii, prvky gamifikace a využívá nejnovějších vědeckých poznatků předních výzkumníků v oblasti sociologie.

 

Projekt je financován z fondů Evropské unie (ERDF, IPA).

www.interreg-danube.eu/da-space

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Vrbová Seguin