Pozvánka na přednášku marketingu

Na středu 25. dubna přijala pozvání doktorka Hana Janáková z Fakulty chemické a potravinářské technologie Slovenské technické univerzity v Bratislavě, která představí během své přednášky v rámci projektu DA-SPACE (Open Innovation to Raise Entrepreneurship Skills and Public Private Partnership in Danube Region) komplexní pohled na základní marketingové činnosti, koncepce marketingu, marketingový mix se zaměřením na oblast marketingové komunikace a nové trendy v marketingové komunikaci.

Všichni zájemci jsou zváni.

Vstup zdarma

Registrace zde

 

 

 

 

Téma přednášky:      Marketing

Přednášející:             Ing. Hana  Janáková, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Datum:                       25. 4. 2018, 16:00 hodin

Místo:                         ČVUT, FA, Thákurova 9, zasedací místnost č. 107

Anotace:

Přednáška poskytne komplexní pohled na základní marketingové činnosti, koncepce marketingu, marketingový mix se zaměřením na oblast marketingové komunikace a nové trendy v marketingové komunikaci.

Info o přednášející:

Ing. Hana  Janáková, PhD. pracuje v rámci své pedagogické činnosti na oddělení Managementu chemických a potravinářských technologií na Fakultě chemické a potravinářské technologie Slovenské technické univerzity v Bratislavě a vyučuje několik předmětů.

  1. Manažerské simulační cvičení a Finanční gramotnost ve spolupráci se skupinou Junior Achievement Slovensko, kde jsou využívány inovativní možnosti vyučování v rámci speciálního programu „JA Titan“ a online učebnice „Viac ako peniaze“.
  2. Marketing průmyslových podniků, v rámci kterého došlo k zařazení inovativního přístupu prezentací případových studií během cvičení (včetně výuky v anglickém jazyce) a využití odborníků z praxe.
  3. Ekonomika a management podniku v angličtině pro zahraniční studenty (Erasmus)

 

Projekt je financován z fondů Evropské unie (ERDF, IPA).

www.interreg-danube.eu/da-space

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Vrbová Seguin