Podpora výzkumu a vývoje na ČVUT

ČVUT vychovává špičkové odborníky, vědce, výzkumníky a manažery, pro které se snaží zajistit co možná nejlepší podmínky pro výuku i aplikovaný výzkum s využitím moderní infrastruktury a vybavení. Podpora ze strukturálních fondů Evropské unie umožňuje ČVUT naplňovat tyto cíle a přispívá k rozvoji a konkurenceschopnosti univerzity. Stejně jako ostatní vysoké školy se i ČVUT zapojilo do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV). Momentálně se ve fázi realizace nachází 51 projektů o celkové výši 3,75 mld. Kč. Devět projektů v celkové výši 4,5 mld. Kč je ve fázi hodnocení 2. kola a dvacet projektů splnilo formální náležitosti.

Více se dočtete na straně 15 bulletinu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Novvvinky 03 OP VVV.