Patentové středisko

Patentové středisko bylo na začátku roku 2016 sloučeno s OŘPTT, který zodpovídá za jeho činnost. Došlo tak ke sjednocení agendy ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií, který s ochranou duševního vlastnictví úzce souvisí. Cílem je efektivnější fungování a úspěšnost přenosu znalostí a výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

Poskytované služby:

Pokud máte nové řešení, nezveřejňujte ho a spojte se s patentovým střediskem ČVUT na transfer@cvut.cz nebo na tel. +420 224 353 618 či +420 224 353 690. Základní informace o nástrahách procesu přeměny vynálezu v komerční produkt naleznete i na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví – zde. Zdárně Vám tyto nástrahy pomůže překonat náš odbor prostřednictvím našich služeb transferu technologií.

Přehled podaných přihlášek a udělených dokumentů v roce 2016 (řízení o přihláškách technických řešení může trvat i několik let, než dojde k jejich udělení):

  Podané Udělené
Patenty CZ 24 47
Užitné vzory CZ 42 58
Ochranné známky CZ 4 2
Průmyslové vzory CZ 3 5
Evropské patenty 4  1
Patentové přihlášky PCT 1
US patenty 2
Ochranné známky EUIPO 1
Průmyslové vzory EUIPO 5 5

Členové patentového střediska:

Ing. Ivo Stanček – vedoucí OŘPTT

Alena Vildtováasistentka patentového střediska

Ing. Hana Winklerová specialistka transferu technologií

 

Konkrétní technická řešení přiděluje vedoucí patentového střediska specializovaným patentovým zástupcům:

Ing. Lenka Bobková

RNDr. Silvie Dokulilová, Ph.D.

Ing. Václav Kratochvíl

Patentový zástupce podle zákona č. 417/2004 Sb. o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví poskytuje odbornou pomoc fyzickým a právnickým osobám ve věcech průmyslového vlastnictví a zastupuje je před Úřadem průmyslového vlastnictví, popř. před jinými správními orgány a v rozsahu oprávnění podle tohoto zákona před soudy.