Návštěva pracoviště inteligentní a mobilní robotiky

Zaměstnanci rektorátního odboru pro řízení projektů a transfer technologií si 26. března pod vedením doktora Gaëla Pierre Marie Ecorcharda prohlédli výsledky vědecko-výzkumné spolupráce s průmyslem v oddělení inteligentní a mobilní robotiky Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky zaměřené především na autonomní systémy. Ty jsou schopny pozorovat svůj svět, vnímat ho, rozumět podstatným objektům v něm a použít toto porozumění při přemýšlení, rozhodování a plánování akcí pro splnění určitého úkolu.