Mezinárodní tým projektu DA-SPACE se poprvé sejde v Praze

Ve dnech 16. a 17. března 2017 se bude v Národní technické knihovně konat první setkání týmu zahraničních partnerů mezinárodního projektu DA-SPACE (Open Innovation to raise Entrepreneurship skills and Public Private Partnership in Danube Region) programu Interreg Danube Transnational Programme. Setkání vyvrcholí dne 17. března 2017 mezinárodní konferencí. V rámci konference představíme pilotní projekt otevřených inovačních laboratoří (Open Innovation Lab) na podporu mladých inovátorů a jejich nápadů v regionu Podunají.

Projekt DA-SPACE přispěje k posilování nadnárodní a mezioborové spolupráce mezi vysokými školami, podnikatelskými inkubátory, malými a středními podniky a veřejnými institucemi v regionu. V rámci volného experimentálního prostoru podpoříme mladé talenty s cílem přeměnit jejich nápady ve skutečné inovace. Spolu s odborníky z průmyslu a odvětví služeb vytvoříme konkrétní obchodní modely, které budou aplikovány buď v začínajících, nebo stávajících malých a středních podnicích.

Projekt potrvá od ledna 2017 do června 2019 a OŘPTT pod vedením vedoucího inkubátoru ČVUT InQbay a současně projektového manažera projektu Ing. Ivo Stančeka zajistí nejen dosažení projektových cílů a výstupů, ale také vytvoření komunikační strategie projektu, komunikačních plánů a realizaci komunikačních aktivit projektu.

V případě Vašeho zájmu o účast na konferenci se prosím zaregistrujte zde.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jitka Seguin, jitka.seguin@cvut.cz, +420 224 353 443

logo_Interreg DA SPACE