Licenční fond ČVUT

Licenční fond je interní fond ČVUT určený k podpoře zahraniční ochrany výsledků výzkumu a vývoje na ČVUT, které mají prokazatelný aplikační potenciál.

Licenční fond je řízen předsedou Licenční rady a Licenční radou, která rozhoduje o přidělení finančních prostředků. Termín příštího zasedání Licenční rady je plánován na úterý 10. prosince od 14 hodin v zasedací místnosti č. 823, budova CIIRC-A, 8. patro.

Žádost o podporu z Licenčního fondu je ke stažení zde. Při vyplňování žádosti potřebujeme nejprve pracovní verzi k formálnímu odsouhlasení nejpozději do 15. listopadu 2019. Ponechte strukturu žádosti a k jednotlivým bodům dopisujte příslušné informace. Až po odsouhlasení náležitostí formuláře zajistíte požadované podpisy na konci dokumentu. Žádosti o podporu z Licenčního fondu můžete předkládat průběžně na adresu transfer@cvut.cz nebo kontaktovat přímo tajemnici Licenčního fondu ČVUT prostřednictvím emailu hana.winklerova@cvut.cz nebo na telefonu +420 224 353 618.

 

Z Licenčního fondu byla podpořena následující technická řešení formou úhrady nákladů (nebo jejich části) spojených s podáním zahraniční přihlášky vynálezu:

Rok udělené podpory  Název technického řešení Druh ochrany  Fakulta  Zástupce původců
2019 Zařízení pro testování řídicích transformátorů EP FEL prof. Ing. Václav Papež, CSc.
2017/18/19 Elektromechanický měnič JP, EP, DE FEL prof. Ing. Václav Bouda, CSc.
2017/19 Způsob přesného neinvazivního snímání krevní pulzní vlny a zařízení pro provádění tohoto způsobu US FEL/CIIRC Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
2017 Balistická soustava PCT FSv Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
2016/17/18/19 Jednoosý smykový přístroj PCT/EP/Austrálie, Kanada, USA, Čína Saúdská Arábie FSv Ing. Josef Žák, Ph.D.
2016/17 Stabilizovaný a homogenizovaný zdroj netermálního plazmatu EP FEL doc. Ing. Rudolf Bálek, CSc.
2016 Zařízení pro měření rezonanční frekvence strunových tenzometrických snímačů s dvouvodičovým připojením a automatickým nastavením EP FEL doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
2015 a 2018/19 Způsob stanovení systolického a diastolického krevního tlaku a zařízení k provádění tohoto způsobu US, EP, DE, GB, FR, IT, Benelux FEL doc. Ing. Jiří Chod, CSc.
2014 a 2018/19 Zařízení pro automatické testování výkonových kondenzátorů EP FEL prof. Ing. Václav Papež, CSc.
2012 Systém pro řízení tarifikace v telekomunikačních sítích v návaznosti na kvalitu přenášeného hovoru EP FEL prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
2012 Optimizing Computation of Minimum Cut in Graphs with Grid Topology US FEL doc. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.
2011 Systém pro korekci nepřesností systémů inerciální navigace PCT FEL doc. Ing. Pavel Pačes, Ph.D.
2010 Robot pro čištění a inspekci potrubí a ovládací jednotka pro jeho řízení PCT FEL Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
2009 Fluid turbine PCT FSv doc. Ing. Miroslav Sedláček, CSc.
2008 Mikropáskový patchový zářič a jednobodové napájení pro tento zářič DE, AT FEL doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.

Návratnost do Licenčního fondu činí 10 % z čistých příjmů z komercializace.