Licenční fond ČVUT

Licenční fond je interní fond ČVUT, který je spravován předsedou Licenční rady, jímž je obvykle prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost.

Licenční fond je určen k podpoře zahraniční ochrany výsledků výzkumu a vývoje na ČVUT, které mají prokazatelný aplikační potenciál.

Řídicím orgánem Licenčního fondu je Licenční rada, která rozhoduje o přidělení finančních prostředků. Rada se schází dle potřeby, aby vyhodnotila žádosti o podporu.

Žádosti o podporu z Licenčního fondu ČVUT můžete předkládat průběžně na adresu transfer@cvut.cz nebo kontaktovat přímo tajemnici Licenčního fondu ČVUT prostřednictvím emailu hana.winklerova@cvut.cz nebo na telefonu +420 224 353 618. Termín příštího zasedání Licenční rady je plánován na říjen 2018. Přesné datum bude vyhlášeno. Žádost o podporu z Licenčního fondu je ke stažení zde. Při vyplňování žádosti potřebujeme nejprve pracovní verzi nejpozději do konce září 2018. Ponechte strukturu žádosti a k jednotlivým bodům dopisujte příslušné informace. Až po odsouhlasení náležitostí formuláře zajistíte požadované podpisy na konci dokumentu. Pozn.: Návratnost do Licenčního fondu činí 10 % z čistých příjmů z komercializace.

Z Licenčního fondu byla podpořena následující technická řešení formou úhrady nákladů (nebo jejich části) spojených s podáním zahraniční přihlášky vynálezu:

Rok udělené podpory  Název technického řešení Druh ochrany  Fakulta  Zástupce původců
2017 Elektromechanický měnič JP, EP (udržovací poplatky) FEL prof. Ing. Václav Bouda, CSc.
2017 Způsob přesného neinvazivního snímání krevní pulzní vlny a zařízení pro provádění tohoto způsobu US FEL/CIIRC Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
2017 Balistická soustava PCT FSv Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
2016/17 Jednoosý smykový přístroj PCT FSv Ing. Josef Žák, Ph.D.
2016 Zařízení pro měření rezonanční frekvence strunových tenzometrických snímačů s dvouvodičovým připojením a automatickým nastavením PCT FEL doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
2016 Stabilizovaný a homogenizovaný zdroj netermálního plazmatu EP FEL doc. Ing. Rudolf Bálek, CSc.
2015 Způsob stanovení systolického a diastolického krevního tlaku a zařízení k provádění tohoto způsobu US, EP FEL doc. Ing. Jiří Chod, CSc.
2014 Zařízení pro automatické testování výkonových kondenzátorů EP FEL doc. Ing. Václav Papež, CSc.
2012 Systém pro řízení tarifikace v telekomunikačních sítích v návaznosti na kvalitu přenášeného hovoru EP FEL prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
2012 Optimizing Computation of Minimum Cut in Graphs with Grid Topology US FEL doc. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.
2011 Systém pro korekci nepřesností systémů inerciální navigace PCT FEL doc. Ing. Pavel Pačes, Ph.D.
2010 Robot pro čištění a inspekci potrubí a ovládací jednotka pro jeho řízení PCT FEL Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
2009 Fluid turbine PCT FSv doc. Ing. Miroslav Sedláček, CSc.
2008 Mikropáskový patchový zářič a jednobodové napájení pro tento zářič DE, AT FEL doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.

Licenční radu ČVUT tvoří zástupci fakult a ústavů ČVUT:

předseda: prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. (prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost)

tajemník: Ing. Hana Winklerová (OŘPTT)

členové:

Aktualizace a úplné znění Statutu Licenční rady ČVUT v návaznosti na Směrnici prorektora č. 2/2014 – Postup při správě a využití duševního vlastnictví ČVUT – zde