Kongresmani USA projevili zájem o start-upy ČVUT

Dne 28. srpna 2017 se na půdě ČVUT uskutečnilo neformální setkání se šestičlennou delegací Kongresu USA. Akci, spolupořádanou Velvyslanectvím USA v České republice, vedli kongresmani Steve Chabot (za stát Ohio) a Stephen F. Lynch (za stát Massachusetts). Cílem návštěvy, jež byla součástí pracovní cesty kongresmanů po střední a východní Evropě (Česká republika, Slovensko a Slovinsko), byl zájem amerických partnerů o podporu inovací, mladých talentů a začínajících firem v akademickém prostředí.

Schůzky se za ČVUT zúčastnil prof. Miroslav Vlček, prorektor pro zahraniční vztahy, Ing. Ivo Stanček, vedoucí odboru pro řízení projektů a transfer technologií, Ing. Karel Žebrakovský, vedoucí odboru vědeckovýzkumné činnosti a Ira Saul Rubenstein, mentor transferu technologií. Zástupce velvyslanectví USA v České republice Michaela P. Ellswortha ocenil míru a rozsah podpory start-up firem a hledání nových přístupů ke komercializaci výsledků vědy a výzkumu na ČVUT. Tato schůzka by měla přispět k zahájení spolupráce v rámci konkrétních projektů a iniciativ zaměřených na podporu inovací.

Biografie kongresmana Steva Chabota (kongresman za Republikánskou stranu, Ohio)

Kongresman Steve Chabot byl zvolen do Kongresu USA v roce 1994. Od svého vstupu do Kongresu působil ve Výboru pro soudnictví, Výboru pro malé podniky a Výboru pro zahraniční záležitosti. V současné době působí jako předseda Výboru pro malé podniky. V minulosti předsedal soudnímu podvýboru pro ústavu, podvýboru pro zahraniční záležitosti pro Blízký východ a jižní Asii, podvýboru zahraničních věcí pro Asii a Tichomoří a byl členem výboru pro malé podniky.

Biografie kongresmana Stephena F. Lynche (kongresman za Demokratickou stranu, Massachusetts)

Kongresman Stephen F. Lynch složil poprvé přísahu Kongresu Spojených států (okres Boston) v říjnu 2001. Je členem Výboru pro finanční služby a Výboru pro kontrolu a vládní reformu, kde působí jako člen v rámci podvýboru pro národní bezpečnost. Kongresman Lynch je také členem podvýboru pro informační technologie, podvýboru pro kapitálové trhy, cenné papíry a investice Výboru pro finanční služby a podvýboru pro terorismus a nedovolené financování.

20170828_005_CVUT-VIC-Ryszawy