Interaktivní workshop pro studenty Fakulty stavební

Specialisté odboru pro řízení projektů a transfer technologií připravili pro studenty katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT v Praze interaktivní workshop, na kterém studenty seznámí s připravovanými událostmi v oblasti transferu technologií a inovací na ČVUT a novinkami v podnikatelském inkubátoru InQbay. Představeny budou stávající start-upové firmy inkubátoru i proces ochrany duševního vlastnictví na ČVUT. Studenti si tak doplní své teoretické znalosti o praktické příklady z prostředí ČVUT.

Workshop se uskuteční na rektorátu ČVUT v odboru pro řízení projektů a transfer technologií ve čtvrtek 19. dubna.