ČVUT v Praze spolupracuje s Tandon School of Engineering

České vysoké učení technické v Praze a Tandon School of Enineering (New York University) podepsaly 20. června 2018 dohodu o spolupráci (tzv. letter of intent).
ČVUT a NYU Tandon Future Labs se zavázaly spolupracovat v oblasti komercializace
nových technologií skrze akcelerační či inkubační programy.

Dohoda o spolupráci byla podepsána při návštěvě proděkana NYU pro výzkum, inovace a podnikání na pražské ČVUT v Praze. Prof. MS. Kurt Becker, Ph.D., přijel do České republiky na pozvání prof. Ing. Zbyňka Škvora, CSc., proděkana pro doktorské studium a výzkum.

Jednání o dohodě započala při návštěvě zástupců Odboru pro řízení projektů a transfer technologií v New Yorku v listopadu 2017. Výjezd byl součástí evropského projektu na podporu expertních kapacit pro efektivní transfer technologií a komercializaci na ČVUT.

Domluvená spolupráce bude probíhat po dobu 3 let a je primárně zaměřena na pomoc mladým firmám v počátečních fázích rozvoje. Podpora těchto firem může mít nejrůznější formu: cenově dostupné pracovní prostory a dílny, kontakt na odborníky z oblasti vědy, technologií, obchodu, práva a politiky, ale i pomoc zkušených mentorů a konzultantů či poradenství při vstupu na zahraniční trh.

Dohoda si klade za cíl rozvíjet mezinárodní spolupráci mezi ČR a USA, zejména mezi
partnerskými subjekty z Prahy a New Yorku. Spolupráce umožní pražským, potažmo českým high-tech firmám nahlédnout do fungování amerického trhu a navázat
kontakty s potenciálními investory, partnery, klienty i vybranými odborníky.

Navíc start-upy z New Yorku a dalších oblastí USA dostanou příležitost získat cenné kontakty, vyměnit si zkušenosti a navázat případnou spolupráci s českými start-upy.
Jak NYU Tandon Future Labs, tak ČVUT mají vynikající technologické znalosti a bohaté zkušenosti s účastí v technologických start-upech a jsou tak ideálními partnery pro
spolupráci.

Spolupráce má mít následující podobu:

  • Přednostní přihlášení vybraných start-upů z ČVUT do mentorského a podpůrného programu některé z laboratoří NYU Future Labs. Start-upům, které zatím nejsou na vstup do výše zmíněného programu připraveny, poskytne NYU Tandon Future Labs podporu pro přechod do newyorského ekosystému a flexibilní pronájem pracovního místa.
  • Jakékoliv firmě z inkubátoru NYU Tandon Future Labs, která bude chtít expandovat do ČR, se dostane vedení a podpory ze strany ČVUT. Kromě odborného vedení ČVUT nabídne firmám z inkubátoru NYU Tandon Future Labs i prostory ve vlastním podnikatelském inkubátoru InQbay.
  • Při cestách zástupců firem z NYU Tandon Future Labs a ČVUT do Prahy či New Yorku se NYU Tandon Future Labs a ČVUT vynasnaží jim po dobu jejich návštěvy zajistit v dané lokalitě pracovní prostory.
  • NYU Tandon Future Labs a ČVUT budou pořádat vzájemně přínosné akce, semináře a/nebo workshopy za účelem podpory start-upů v Praze i New Yorku. Tyto akce se budou věnovat tématům společného zájmu spojeným se start-up problematikou