ČVUT na zahajovacím dni akce Týden inovací 20.5.2019

20. 5. 2019 se konala akce Týden inovací, do které se ČVUT zapojilo. Proslov k inovacím poskytl mimo jiné doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT a Lukáš Sedláček, zakladatel akce Týden inovací. Návštěvníci měli možnost navštívit i startup zónu a pobavit se přímo se zástupci startupů z podnikatelského inkubátoru InQbay ČVUT – Let ArchitectsBF designSmartGuide, M2M Communication, UGET, Concretades, Advamat, REDCAP. V rámci akce ČVUT zorganizovalo 3 workshopy zabývající se otázkou spolupráce mezi startupy, akademickou sférou a zavedenými organizacemi. Účastníci se seznámili s výsledky mezinárodního studentského projektu DA SPACE, ve kterém studenti v týmech řeší konkrétní zadání průmyslu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000650 – Podpora expertních kapacit pro efektivní transfer na ČVUT je spolufinancován Evropskou Unií.

Zachycení momentů z Týdne inovací

Video:

Fotogalerie: