Úspěšné projekty

OŘPTT je pojítkem mezi komerčním sektorem a studenty, akademiky a vědeckými týmy univerzity.

Během prvního roku působení odboru jsme získali 2 projekty ze strukturálních fondů na podporu transferu technologií a komercializace výsledků vědy a výzkumu v celkové hodnotě 60 930 010,47 Kč a 1 mezinárodní projekt na podporu inovací a podnikání v hodnotě 157 650 EUR.

Ve spolupráci s fakultami a součástmi ČVUT jsme zprostředkovali smluvní výzkum pro průmyslové partnery.

Dojednali jsme výhodné podmínky licenčních smluv a zprostředkovali prodej duševního vlastnictví.

V projektech komercializace, smluvním výzkumu a v rámci spolupráce s průmyslem jsme v roce 2016 za ČVUT uzavřeli smlouvy v celkové částce 5 164 310 Kč.

Projekty z veřejných zdrojů                                            Komerční projekty