Úvodní stránka

Odbor pro řízení projektů a transfer technologií (OŘPTT) poskytuje v rámci ČVUT (na rektorátu, fakultám i součástem) široké spektrum odborných služeb zaměřených na administraci a řízení dotačních projektů, vzdělávání, ochranu duševního vlastnictví ČVUT, komercializaci výsledků vědy a výzkumu a podporu začínajících firem.

Jsme prostředníky v rámci propojování akademického prostředí s podnikatelskou sférou, podílíme se na vytváření nových příležitostí v oblasti podpory inovací, strategických partnerství a spolupráce na domácí a zahraniční úrovni.