Úvodní stránka

Motto odboru:     
Jsme týmem zkušených odborníků, poskytujeme široké spektrum služeb zaměřených na projektové řízení, podporu vzdělávání a inovací, komercializaci výsledků vědy a výzkumu, ochranu duševního vlastnictví nebo pomoc začínajícím firmám.
Podporujeme nejen výzkumné a řešitelské týmy, studenty a zaměstnance v rámci ČVUT, ale i nadějné začínající firmy.
Usilujeme o systematické propojování akademického prostředí s podnikatelskou sférou, vytváření nových příležitostí v oblasti podpory vědy a výzkumu, strategických partnerství a spolupráce na domácí i evropské úrovni.