Úvodní stránka

Odbor pro řízení projektů a transfer technologií se od 1. 10. 2019 rozdělil na dva odbory: Odbor transferu technologií (OTT) a Odbor pro řízení projektů (OŘP).

OTT poskytuje v rámci ČVUT (na rektorátu, fakultám i součástem) široké spektrum odborných služeb zaměřených na vzdělávání, ochranu duševního vlastnictví ČVUT, komercializaci výsledků vědy a výzkumu, podporu začínajících firem a na administraci a řízení některých dotačních projektů.

Jsme prostředníky v rámci propojování akademického prostředí s podnikatelskou sférou, podílíme se na vytváření nových příležitostí v oblasti podpory inovací, strategických partnerství a spolupráce na domácí a zahraniční úrovni.